กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรร์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ซ่อมยานยนต์สายพาน ซ่อมยานยนต์ล้อ เครื่องจักร เครื่องกลึง เครื่องซีเอ็นซี เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องทำแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ เครื่องพับ เครื่องเชื่อม เครื่องอัดอากาศ ระบบส่งกำลัง ซ่อมสร้าง เครื่องยนต์ เครื่องจักร ส่วนประกอบย่อย ถอดและ ประกอบ ตัวถัง โ ครงสร้าง งานวิจัยและพัฒนา ท่อทองเเดง ทองเหลือง เซาะร่อง ต้นแบบ เครื่องพับ ทหาร รถถัง สรรพาวุธ v100 v150 m113 m151a1 m151a2 m151a3 m35 a1 m35 a2 m35 a3 m109 m88 m85 ถ.เบา 21 ปืนใหญ่ ป้อมปืน ลำล้อ เซนเซอร์ ระบบทรานสดิวเซอร์ ตรวจสอบ กล้องกลางคืน นำร่อง ขีปนาวุธ เครื่องบินบังคับ น็อต ไขควง ประแจ ฮัมวี่ hmmwvv humvee

http://thaiomrd.zz.mu/mainomrd.php

http://thaiomrd.zz.mu/mainstory.php

http://thaiomrd.zz.mu/primsite.php

http://thaiomrd.zz.mu/mainser.php

http://thaiomrd.zz.mu/kowork.php

http://thaiomrd.zz.mu/bwork.php

http://thaiomrd.zz.mu/sdwork.php

http://thaiomrd.zz.mu/obop-omrd.php

http://thaiomrd.zz.mu/comarmy.php

http://thaiomrd.zz.mu/mainstory.php

http://thaiomrd.zz.mu/mainstory.php